آیا سرمه کشیدن در چشم برای #آقایان اشکال دارد؟

متن سوال: 
آیا سرمه کشیدن در چشم برای #آقایان اشکال دارد؟

.سلام وقت شما بخیر

در برخی روایات بیان شده است اشکالی ندارد به این نمونه از روایات توجه کنید

  از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود:
 رسول خدا صلی الله وعلیه وآله چون به رختخواب خویش می رفت (سرمه سنگ) سرمه می کشید
وعدد آن را طاق قرار می داد
 در روایتی دیگر است که رسول خدا صلی الله وعلیه وآله : پیش از خواب   چهار مرتبه
به چشم راست و سه مرتبه به چشم چپ خود سرمه می کشید
 الکافی ص ۶ ص۴۹۳_
۴۹۵
 

ارسال سوال

3 + 13 =

پربازدیدترین ها