آیا عقدموقت بصورت تلفنی صحیح است؟

متن سوال: 
سلام ايا ميشود خطبه ي عقد موقت را عير حضوري و تلفني خواند

سلام اگر مراد اين است که دختر و پسر پاي تلفن باشند و عقد بخوانند اشکالي ندارد.(البته با رعايت تمام شرايط صحت عقد مثل اينکه اذن پدر يا جد پدري براي دختري که تا کنون ازدواج شرعي نداشته موجود باشدچرا که اين اذن و اجازه شرط صحت عقد است«فرقي ندارد ازدواج دائم باشد يا موقت»(اين اذن بايد اعلام شود و رضايت قلبي کافي نيست)،متن عقد بايد بطور صحيح خوانده شود،در عقد موقت بايد مدت و مهريه بطور دقيق با شرايط آن معين شود و ...) موفق باشيد.

نوع سوال: 

ارسال سوال

10 + 0 =

پربازدیدترین ها