آیا فطریه مهمان در شب عید فطر بر عهده صاحب خانه است ؟

متن سوال: 
آيا فطريه مهمان در شب عيد فطر بر عهده صاحب خانه است ؟

سلام وقت شما بخير
امام خميني :فطره مهماني که پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده و نانخور او حساب مي شود، بر او واجب است
آيت الله فاضل : اگر نانخور او حساب شود، بر او واجب است ، ليکن به مجرد صرف يک افطاري فطره ميهمان بر صاحبخانه واجب نيست .
آيت الله : گلپايگاني و صافي : مسأله فطره مهماني که پيش از مغرب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده در صورتي که بگويند امشب نان او را داده ، بر او واجب است هر چند نان خور او حساب نشود.
آيت الله مکارم : مسأله ميهماني که پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده و نانخور او محسوب مي شود (يعني تصميم دارد مدّتي نزد او بماند) دادن زکات فطره او نيز واجب است ، امّا اگر فقط براي شب عيد دعوت شده فطره او بر ميزبان نيست و در صورتي که بدون رضايت صاحبخانه باشد نيز بنا بر احتياط واجب فطره او را بدهد، همچنين فطره کسي که انسان را مجبور کرده است که خرجي او را بپردازد.

آيت الله سيستاني : مسأله فطره مهماني که پيش از غروب شب عيد فطر وارد شده و شب را نزد او مانده و نان خور او هر چند موقّتاً حساب مي شود، بر او واجب است .

آيت الله بهجت: مسأله فطره کسي که پيش از بر آمدن هلال ماه شوّال مهمان شخص ديگري شده است بر ميزبان واجب است ، به شرط آنکه براي خوردن غذا به منزل او آمده باشد، و لو بعداً مانعي پيش آيد که نتواند غذا صرف کند، امّا اگر وقت رؤيت هلال ، غذايي براي کسي هديه بفرستد، در صورتي که اينگونه هديه مستمرّ نبوده و صِدق نانخور يا مهمان بر او نکند، فطره او بر هديه دهنده واجب نيست ، هر چند با مال او افطار کرده باشد.

آيت الله زنجاني : مسأله زکات فطره کسي بر انسان واجب است که «نان خور» بدون هيچ قيدي خوانده شود، ولي کسي که فقط با قيدي نان خور خوانده مي شود مثلًا تنها «نان خور در شب عيد فطر» يا «نان خور در روز آخر ماه رمضان » به وي گفته مي شود، زکات فطره وي بر انسان واجب نيست . بنا بر اين مهماني که قبل از غروب آفتاب شب عيد فطر وارد منزل انسان مي گردد اگر بنا دارد مدّت طولاني مهمان بوده به گونه اي که «نان خور» بدون هيچ قيدي بشمار مي آيد، زکات فطره وي واجب است ، ولي اگر تنها همان شب را مهمان است زکات فطره وي واجب نيست ، هر چند احتياط مستحب ّ آن است که زکات فطره او را هم بدهد و اگر در طول ماه رمضان نان خور انسان باشد بنا بر احتياط واجب زکات فطره وي بر انسان واجب است . در هر صورت در جاهايي همچون اين مسأله که به طور مسلّم نمي توان زکات را به گردن مهمان يا صاحبخانه دانست ، چنانچه يکي از آن دو با اجازه ديگري زکات فطره را به نيّت کسي که واقعاً زکات فطره به گردن او است بدهد کافي است و بر ديگري پرداخت مجدّد زکات فطره لازم نيست .

توضيح المسائل مراجع مطابق با فتاواي سيزده نفر از مراجع معظم تقليد/ متن اصلي از رساله امام خميني و مُحشي حضرات آيات: سيستاني، صافي گلپايگاني، مکارم شيرازي، نوري همداني، شبيري زنجاني، بهجت،فاضل، اراکي، خويي، گلپايگاني، تبريزي.

مقام معظم رهبري

225. ميهمانى که فقط شب عيد فطر به خانه انسان بيايد، تکليف فطره‌‏اش چه مى‌‏شود؟
ج) فطره او بر عهده صاحب خانه نيست.

226. اگر انسان شب عيد فطر ميهمان داشته باشد و صبح متوجه شود که عيد بوده؛ آيا فطره آنها بر او واجب است؟
ج) ناآگاهى از رؤيت هلال، تأثيرى در حکم پرداخت فطره ندارد لکن گذشت که فطره ميهمان يک شبه بر عهده خودش مى‌‌باشد.

227. اگر ميهمان فطره خودش را بدهد، آيا از عهده صاحب خانه ساقط مى‌‏شود؟
ج) در فرضى که نان خور محسوب شود اگر با اجازه صاحب خانه و از طرف او فطره خودش را بدهد، از عهده ميزبان ساقط مى‌‏شود.
استفتائات رهبري.

نوع سوال: 

ارسال سوال

2 + 0 =

پربازدیدترین ها