آیا نماز آیات در زمان حیض باید قضا شود ؟

متن سوال: 
اگر زن در گرفتگى خورشيد و ماه، حائض باشد، آيا پس از پاک شدن، بايد نماز آيات را قضا کند؟

حائض و نماز آيات
همه مراجع (به جز فاضل و وحيد): قضاى آن واجب نيست.1
آيه?اللّه? فاضل: بنابر احتياط واجب، بايد قضا کند.2
آيه?اللّه? وحيد: اگر در هنگام گرفتگى خورشيد و ماه حائض بوده، قضاى آن واجب نيست؛ ولى اگر در هنگام زلزله بوده، بايد پس از پاک شدن آن را بدون نيت ادا و قضا به جا آورد.3
پي نوشت ها
1.امام، صافى، مکارم و نورى، توضيح?المسائل مراجع، م 1506 و تبريزى و سيستانى، منهاج?الصالحين، احکام?الحائض، م 232 و بهجت، وسيلة النجاة، ج 1، م 283 و دفتر: خامنه?اى.
2. تعليقات على العروه، ج 1، احکام الحائض، الحادى عشر.
3.وحيد، منهاج?الصالحين، احکام الحائض، م 232 و صلاة الآيات المبحث الثانى.احکام بانوان،پرسمان.


شما میتوانید به این مطالب هم سری بزنید

آیا می‏توان غسل جنابت را در حال حیض انجام داد؟

اگر زن در حال حیض جنب شود، آیا باید غسل جنابت کند یا اینکه می‏تواند تا زمان پاک شدن به تأخیر بیندازد؟

کـفاره نزدیکى در حال حیض

نوع سوال: 

ارسال سوال

6 + 7 =

پربازدیدترین ها