از نگاه روایات جنس انگشتر باید چگونه باشد ؟

متن سوال: 
از نگاه روايات جنس انگشتر بايد چگونه باشد ؟

جنس انگشتر

انگشتر نقره در دست کردن مستحب و انگشتر طلا بر مردان حرام است. و انگشتر ساخته شده از آهن و برنج (برنز) و فولاد براى مردان و زنان کراهت دارد. (به رواياتى در اين زمينه توجّه فرماييد:)

چگونگى انگشتر

1. در حديثى معتبر آمده است که امام صادق عليه السلام فرمود: «انگشتر پيامبر صلي الله عليه و آله از نقره بود».[1]
2. در روايتى ديگر فرمود: «انگشتر حضرت رسول صلي الله عليه و آله از نقره بود، نگين نداشت و بر آن جمله «مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله» نقش بسته بود».[2]
انگشترهاى نامناسب

1. در چندين روايت معتبر آمده است که حضرت رسول صلي الله عليه و آله به على عليه السلام فرمود: «انگشتر طلا در دست نکن که زينت تو در آخرت است».[3]

2. از حضرت على عليه السلام روايت شده است که فرمود: «انگشترى جز نقره در دست نکنيد، زيرا رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: دستى که انگشترى از جنس آهن در آن باشد آلوده است».[4]
3. در حديثى ديگر فرمود: «خداوند دستى را که انگشتر آهنى در آن باشد پاک نخواهد کرد».[5]
4. از پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله روايت شده است که فرمود: «به هنگام نماز، انگشتر آهنى در دست نکنيد و در هيچ حال، انگشتر برنز نپوشيد».[6]
پي نوشت ها
[1] . کافى، ج 6، ص 468، ح 1؛ وسائل الشيعه، ج 3، ص 393، باب 46، ح 1 و2.
[2] . مکارم الأخلاق، ص 85؛ وسائل الشيعه، ج 3، ص 394، باب 46، ح 5.
[3] . کافى، ج 6، ص 468، ح 5؛ مکارم الأخلاق، ص 86.
[4] . کافى، ج 6، ص 468، ح 6؛ خصال، ج 2، ص 401.
[5] . کتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 164، ح 772؛ مکارم الأخلاق، ص 86.
[6] . مکارم الأخلاق، ص 85؛ بحارالأنوار، ج 83، ص 252، ح 16 و ج 76، ص 331.

ارسال سوال

5 + 2 =

پربازدیدترین ها