استفاده نیروهای امدادی از کمک های مردمی

متن سوال: 
آیا استفاده نیروهای امدادی از کمک‌های مردمی که معلوم نیست فقط برای استفاده‌ی حادثه‌دیده‌گان فرستاده شده است یا نیروهای امدادی هم حق استفاده را دارند، مجاز است؟

.

به طور کلی هر زمان میخواهد از وسیله ای یا خوراکی ای استفاده کند لازم است بداند صاحب آن یا اهداکننده رضایت ب این استفاده دارد لذا در این مورد میدانیم که اهدا کننده رضایت دارد حاده دیده از این وسایل استفاده کند ولی نمیدانیم که رضایت دارد نیروهای امداد گر استفاده کنند یا خیر ، لذا جایز نیست، مگر آنکه مطمئن باشند اهدا کنندگان آنان را نیز در نظر داشته اند.

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها