امتحانات مهمی دارم میتوانم روزه نگیرم و بعدا قضا کنم؟

متن سوال: 
باسلام: من امسال آزمون مهمي دارم .. و امتحانات ترم هم هست.. يعني صبح ها امتحان ترم ميدم... ميشه من امسال يه هفته روزه نگيرم و به زمستان موکلش کنم .. چون واقعا داره به درسم آسيب ميزنه.من درطول روز براي اينکه روزه هستم نميتونم درست درس بخونم.‌و شب هم که زمان مناسبي براي درس خوندن نيست....

سلام عليکم
درس خواندن مجوز افطار روزه نمي گردد و چنانچه بتواند، بايد ساعت مطالعه خود را تغيير دهد و به فاصله زماني افطار تا سحر و يا زمانهائي که توان بيشتري براي درس خواندن دارد موکول نمايد. در غير اين صورت، تنها مجوز افطار براي کسي که کثيرالسفر شرعي نيست اين است که در برخي روزها (مثلا هفته اي 3-4 روز) قبل از ظهر به مقدار مسافت شرعي از شهر خارج و در آنجا افطار کند و برگردد. و تا ماه رمضان سال آينده قضاي آن را بجا آورد. (1)

منبع
1. https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21 جستجوي واژه ي (روزه)

نوع سوال: 

ارسال سوال

پربازدیدترین ها