اهمیت سجده بر تربت امام حسین (ع) در روایات بیان کنید؟

متن سوال: 
اهمیت سجده بر تربت امام حسین (ع) در روایات بیان کنید؟

.

اهمیت سجده بر تربت امام حسین (ع)

 امام صادق عليه السلام فرمودند : سجده بر خاك قبر حسين عليه السلام نورش تا زمین هفتم را نوراني مي كند . هر كس تسبيحي از خاك قبر امام حسين عليه السلام به همراه داشته باشد.

 وسایل الشیعه,ج ۵,ص۳۶۵

 امام صادق عليه السلام كيسه اي داشت كه در آن تربت امام حسين عليه السلام را نگه مي داشت . هر وقت كه نماز مي خوانده آن را بر سجاده اش مي ريخت و بر آن سجده مي كرد .و می فرمود : سجده بر تربت امام حسين عليه السلام هفت حجاب(بین خدا وبندگان) را پاره مي كند .

 وسایل الشیعه,ج ۵,ص۳۶۶

 امام صادق عليه السلام فرمودند : هر كس با تسبيح خاك كربلا يك دور استغفار يا كاري ديگري بكند ، خداوند براي او هفتاد مرتبه مي نويسد . سجده بر خاك كربلا ، حجاب هفت آسمان را پاره مي كند .

 وسائل الشيعة ، ج ۶، ص ۴۵۶

ارسال سوال

11 + 0 =

پربازدیدترین ها