اوج شهوت یا ارگاسم به چه حالتی گفته میشود؟

متن سوال: 
اوج شهوت يا ارگاسم در زنان به چه حالتي گفته ميشود؟

اوج لذت و شهوت، (ارگاسم) به حالتي گفته مي شود که در آن حال، معمولا انسان از خود بي خود مي شود. لذت زيادي مي برد و مني بيرون مي ريزد. بعد از تمام شدن آن حال، انسان احساس تخليه شدن و ارضا مي کند. حالت شهوتش تمام شده و معمولا بدنش سست مي شود. حالت تحريک آميزي که قبل از تخليه شدن داشت، ديگر آن حالت را ندارد. مثل اين که انسان گرسنه دلش غذا مي خواهد، ولي وقتي غذا خورد و سير شد، ديگر ميل به غذا ندارد.

نوع سوال: 

ارسال سوال

10 + 0 =

پربازدیدترین ها