اگرکسي درحين نماز دچارگرفتگي زبان يا لکنک زبان شودونتواندکلمات رادرست تلفظ کند آيا اشکال درنماز ايجادميشود؟

متن سوال: 
سلام عليکم اگرکسي درحين نماز دچارگرفتگي زبان يا لکنک زبان شودونتواندکلمات رادرست تلفظ کند آيا اشکال درنماز ايجادميشود؟باتشکر

سلام عليکم
صرف اين مطلب باعث اشکال در نماز نمي شود بلکه کمي صبر کرده و بعد با آرامش و با دوري از وسواس کلمه را به صورت صحيح تکرار مي کند بلکه اگر چند مرتبه هم شك كند، مى‌تواند چند بار بگويد به شرطي که به حد وسواس نرسد. (1)
(1) مساله هاي 997 و 1016 رساله ي محشا

نوع سوال: 

ارسال سوال

9 + 6 =

پربازدیدترین ها