اگر بدن میتی بعد از اغسال میت نجس شود تطهیر بدنش لازم است؟

کوچک نمایی
بزرگ نمایی
بستن
برگشت به عقب
پاسخگویی آنلاین
متن سوال: 
اگر بدن ميتي بعد از اغسال ميت نجس شود تطهير بدنش لازم است؟

شبيري زنجاني سوال شماره 35704: بله، بايد تطهير شود.
رهبري: شماره استفتاء: WSx5uwpstpY بله، تطهير بدن ميت واجب است.

نوع سوال: 

جدول زمان بندی حضور کارشناسان

 

ارسال سوال

پربازدیدترین ها