اگر در حال حیض یا نفاس زن، آفتاب یا ماه بگیرد؟

متن سوال: 
اگر در حال حيض يا نفاس زن، آفتاب يا ماه بگيرد؟*

سلام وقت شما بخير
مسأله 1506 اگر در حال حيض يا نفاس زن، آفتاب يا ماه بگيرد (1) و تا آخر مدتي که خورشيد يا ماه باز مي شوند در حال حيض يا نفاس باشد نماز آيات بر او واجب نيست (2) و قضا هم ندارد.
اين مسأله، در رساله آيت اللّه بهجت نيست
(1) (خوئي، تبريزي:) يا رعد و برق و مانند اينها اتّفاق بيفتد، نماز آيات بر او واجب نيست و قضا هم ندارد.
(سيستاني:) يا زلزله اتفاق بيفتد، نماز آيات بر او واجب نيست و قضا هم ندارد.
(2) (فاضل:) ولي بنا بر احتياط واجب پس از پاک شدن قضا نمايد. و هم چنين اگر زلزله يا ساير آيات پديد آمد، بنا بر احتياط واجب پس از پاک شدن نماز آيات را به جا آورد.

(گلپايگاني، صافي:) مسأله نماز آيات بر حائض و نفساء در حال حيض يا نفاس واجب نيست ولي بعد از پاک شدن بنا بر احتياط لازم بايد (صافي: بنا بر احتياط مستحب آن را) به جا آورد و در گرفتن ماه و خورشيد بنا بر احتياط نيّت ادا و قضا نکند ولي در غير اين دو نيّت ادا کند.
(زنجاني:) مسأله حائض و نفساء، نمي توانند نماز آيات بخوانند و اگر در حال حيض يا نفاس زن، خورشيد يا ماه بگيرد، پس اگر هنگام کسوف يا خسوف خبردار شده است، بنا بر احتياط واجب، بايد قضا نمايد و اگر خبردار نشد و کسوف يا خسوف کلي بود، بنا بر احتياط واجب، قضا دارد و الّا، قضا واجب نيست. و اگر در حال حيض يا نفاس، زلزله يا رعد و برق و مانند اينها اتفاق بيفتد، بنا بر احتياط واجب، بايد بعد از پاک شدن، نماز آيات را بخواند.
پي نوشت ها
توضيح المسائل مراجع مطابق با فتاواي سيزده نفر از مراجع معظم تقليد/ متن اصلي از رساله امام خميني و مُحشي حضرات آيات: سيستاني، صافي گلپايگاني، مکارم شيرازي، نوري همداني، شبيري زنجاني، بهجت،فاضل، اراکي، خويي، گلپايگاني، تبريزي
التماس دعا

نوع سوال: 

ارسال سوال

8 + 0 =

پربازدیدترین ها