اگر در نماز تشهد را فراموش کنیم حکم چیست؟

متن سوال: 
اگر در نماز تشهد فراموش شود سهوا بايد چکار کنم

سلام وقت شما بخير اگر قبل رکوع رکعت قبلي يادتان آمد برگرديد و انجام دهيد و اگر در رکوع يا بعدش يادتان آمد بعد سلام نماز ابتدا تشهد را قضا کنيد و سپس سجده سهو را انجام دهيد. موفق باشيد.

نوع سوال: 

ارسال سوال

14 + 5 =

پربازدیدترین ها