اگر زن برای روزه ی قضا وقت دارد و شوهر او را از گرفتن روزه ی قضا منع می کند این زن می تواند روزه ی قضا بگیرد؟

متن سوال: 
اگر زن برای روزه ی قضا وقت دارد و شوهر او را از گرفتن روزه ی قضا منع می کند این زن می تواند روزه ی قضا بگیرد؟ در این مساله فرقی بین این مساله هست که علت منع روزه توسط شوهر، بحث جنسی است یا مثلا لجبازی یا هر چیز دیگر؟

.

اگر مانع از حق زوج باشد جایز نیست و اگر مانع از حق او نباشد ولی همسر نهی کرد باشد –بنابر احتیاط واجب- جایز نیست.
سیستانی: کد استفتاء: 540831

نوع سوال: 

ارسال سوال

1 + 2 =

پربازدیدترین ها