اگر ساعت عقب مانده بود و سحری خوردن بعد اذان صبح انجام شده بودتکلیف چیست؟

متن سوال: 
اگر کسی با ابزاری مثل ساعت تحقیق کرده و طبق آن سحری خورده و بعد فهمیده که ساعت عقب مانده بود و سحری خوردن بعد اذان صبح انجام شده بود: ۱- در روزه ماه رمضان چه حکمی دارد؟ ۲- در روزه غیر ماه رمضان چه حکمی دارد؟

.

با سلام نظرات مراجع مختلف است :
در قضا روزه باطل است و افطار کند و در ماه رمضان باید روزه بگیرد وبعدا قضا کند.استفتاء از دفتر آیةالله سیستانی (حفظه الله)،کد استفتاء: 479639

1- روزه صحیح است.
2- روزه باطل است.
استفتاء از دفتر رهبری(حفظه الله)؛شماره استفتاء: de5f309b2d6e2d728c933c8d883065e6

اگر تحقیق نموده و یقین به شب داشته است روزه او صحیح است . والله العالم.استفتاء مکتوب از دفتر آیةالله صافی گلپایگانی(حفظه الله)،کد5،شماره اتوماتیک:118029،شماره دفتری:95/03/95

نوع سوال: 

ارسال سوال

9 + 6 =

پربازدیدترین ها