اگر شخصی شک کند در نماز 4 رکعتی که رکعت 3 است یا رکعت 4 چگونه باید عمل کند ؟

متن سوال: 
سلام اگر شخصي شک کند در نماز 4 رکعتي که رکعت 3 است يا رکعت 4 چگونه بايد عمل کند ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليکم
شک بين دو و چهار بعد از سر برداشتن از سجده دوم، که بايدبنا بگذارد چهار کعت‏ خوانده و نماز را تمام کند و بعد از نماز دو رکعت نماز احتياط ايستاده بخواند.
نماز احتياط
1215 کسى که نماز احتياط بر او واجب است، بعد از سلام نماز بايد فورا نيت نماز احتياط کند و تکبير بگويد و حمد را بخواند و به رکوع رود و دو سجده نمايد.پس اگر يک رکعت نماز احتياط بر او واجب است، بعد از دو سجده تشهد بخواند و سلام دهد، و اگر دو رکعت نماز احتياط بر او واجب است، بعد از دو سجده يک رکعت ديگر مثل رکعت اول بجا آورد و بعد از تشهد سلام دهد.
1216 نماز احتياط سوره و قنوت ندارد و بايد نيت آن را به زبان نياورد، و احتياط واجب آن است که سوره حمد و بسم الله آن را هم آهسته بگويد.

انشاءالله عاقبت بخيربشويد.
التماس دعا

نوع سوال: 

ارسال سوال

10 + 0 =

پربازدیدترین ها