اگر شخصی پول فطریه را لباس و ...خریداری کرده و به فقیر داده کفایت می کند؟

متن سوال: 
اگر شخصی پول فطریه را لباس و ...خریداری کرده و به فقیر داده کفایت می کند؟اگر کفایت نمی کند روحانی که این مساله را اشتباه به مردم گفته و مردم بر اساس گفته ی او این کار را کرده اند چه باید بکند، باید فطریه ی کسانی که به استناد حرف او این کار را کرده اند دوباره پرداخت نماید؟

.

باسلام :

ج1و2) در فرض سؤال کفایت نمی کند و کسی که فطریه بر عهده او بوده باید دوباره فطریه را بدهد.
استفتاء از دفتر رهبری(حفظه الله)؛شماره استفتاء: 571513

نوع سوال: 

ارسال سوال

18 + 2 =

پربازدیدترین ها