اگر کسی به افق تحقیق کرده و طبق آن سحری خورده و بعد فهمیده اشتباه کرده و سحری خوردن بعد اذان صبح انجام شده بود: در روزه غیر ماه رمضان چه حکمی دارد؟

متن سوال: 
اگر کسی به افق تحقیق کرده و طبق آن سحری خورده و بعد فهمیده اشتباه کرده و سحری خوردن بعد اذان صبح انجام شده بود: در روزه غیر ماه رمضان چه حکمی دارد؟

.

با سلام :
اگر بداند بعد از طلوع فجر چیزی خورده است، روزه باطل است.
استفتاء از دفتر رهبری(حفظه الله)،شماره استفتاء: 33b8b4c40adc2637a946a458b605a982

بنابر فتوی روزه اش باطل است.استفتاء از دفتر آیةالله شبیری زنجانی (حفظه الله)،سوال شماره 30078

باطل است.استفتاء از دفترآیةالله سیستانی(حفظه الله)،کد استفتاء: 480291

نوع سوال: 

ارسال سوال

6 + 4 =

پربازدیدترین ها