اگر کسی به خاطر حرج روزه را بازکرده در آن روز امساک تا مغرب لازم است؟

متن سوال: 
در ماه رمضان کسي به خاطر حرج و مشقت فوق العاده(نه مريضي) مجبور مي شود که وسط روز روزه را باز کند، بعد که روزه باطل شد در ادامه ي روز مي تواند چيزي بخورد يا بايد تا شب امساک کند?

رهبري شماره استفتاء 4c050641f107ab65fc4e1eb73956cde4
در فرض سوال بقيه روز امساک لازم نيست.

نوع سوال: 

ارسال سوال

8 + 0 =

پربازدیدترین ها