اگر کسی در غیر ماه رمضان به افق تحقیق کرده و طبق آن سحری خورده و بعد فهمیده که ساعت عقب مانده بود و سحری خوردن بعد اذان صبح انجام شده بود حکم روزه اش چیست؟

متن سوال: 
اگر کسی در غیر ماه رمضان به افق تحقیق کرده و طبق آن سحری خورده و بعد فهمیده که ساعت عقب مانده بود و سحری خوردن بعد اذان صبح انجام شده بود حکم روزه اش چیست؟

.

با سلام :
در غیر رمضان روزه باطل است.
استفتاء از دفتر رهبری(حفظه الله)،شماره استفتاء: 64e4f39576abd242470ed2b1753dcf7b

نوع سوال: 

ارسال سوال

6 + 4 =

پربازدیدترین ها