اگر کسی در غیر ماه رمضان به افق تحقیق کرده و طبق آن سحری خورده و بعد فهمیده که ساعت عقب مانده بود و سحری خوردن بعد اذان صبح انجام شده بود حکم روزه اش چیست؟

متن سوال: 
سلام علیکم اگر کسی در غیر ماه رمضان به افق تحقیق کرده و طبق آن سحری خورده و بعد فهمیده که ساعت عقب مانده بود و سحری خوردن بعد اذان صبح انجام شده بود حکم روزه اش چیست؟

استفتاء از دفتر رهبری(حفظه الله)،شماره استفتاء: 64e4f39576abd242470ed2b1753dcf7b

نوع سوال: 

ارسال سوال

5 + 12 =

پربازدیدترین ها