ایا بو و بخار موادی مانند جرم گیر و سفید کننده روزه را باطل می کند؟

متن سوال: 
سلام. 1. ايا بو و بخار موادي مانند جرم گير و سفيد کننده روزه را باطل مي کند؟ 2.من سهامدار يک موسسه بانکي شده ام که سود ان ساليانه پرداخت خواهد شد. بفرماييد ايا به اين پول و سود ان خمس تعلق مي گيرد؟ و ايا خود اين سهامدار شدن اشکالي دارد؟ با تشکر فراوان

بسم الله الرّحمن الرّحيم
سلام عليکم
چون سوالهاکدبندي مي شوددرهرموردفقط يک سوال مطرح فرماييد.
ج1-بو ي موادخيرولي بخار مواداگربه حلق برسدوتبديل به قطره شودو فرو رود روزه راباطل مي کند.
ج2-اگرتابه حال سال خمسي تعيين کرده ايدوخمس اصل پول داده شده سودآن از مخارج سال اضافه آمدخمس داردولي اگراصل پول خمس داده نشده سرمايه است وخمس داردواگرسال بگذرد يک پنجم سودآن نيزمال صاحبان خمس است وازسودآن آنچه از مخارج سال اضافه آمدخمس دارد.
سهامدار شدن اگرپول رادرراه حلال بکارمي برندوطبق عقودشرعي اسلامي قراردادبسته شود حلال است واشکالي ندارد.
انشاءالله عاقبت بخيربشويد.
التماس دعا

نوع سوال: 

ارسال سوال

10 + 6 =

پربازدیدترین ها