باسلام بنده مسافرت بودم و از صبح تا بعد اذان ظهر امروز در 17 کيلومتري روستامون خواهم بود يعني در مرکز شهرستانمون.آيا امروز را بايد روزه بگيرم يا خير؟

متن سوال: 
باسلام بنده مسافرت بودم و از صبح تا بعد اذان ظهر امروز در 17 کيلومتري روستامون خواهم بود يعني در مرکز شهرستانمون.آيا امروز را بايد روزه بگيرم يا خير؟

سلام عليکم
اگر طبق نظر مرجع تقليد خود کثيرالسفر شرعي نباشيد و به مسافرتي رفته بوديد که نماز شکسته مي شده و در سفر برگشت در هنگام اذان ظهر در 17 کيلومتري شهر خود رسيده ايد يعني به جايي که شرعا وطن شما محسوب نشود،‌ روزه ي امروز باطل است. توضيح بيشتر با 096400

نوع سوال: 

ارسال سوال

پربازدیدترین ها