با سلام گوسفندي که نذر هست بچه داخل شکمش هم جز نذر حساب مي شود يا نه ؟؟؟؟ايا بايد اون گوسفند داخل شکمش هم نذر کرد؟؟؟با تشکر اگر زودتر جواب دهيد

متن سوال: 
با سلام گوسفندي که نذر هست بچه داخل شکمش هم جز نذر حساب مي شود يا نه ؟؟؟؟ايا بايد اون گوسفند داخل شکمش هم نذر کرد؟؟؟با تشکر اگر زودتر جواب دهيد

اگر گوسفند معيني را نذر شرعي کرده است بچه داخل شکم هم جزء نذر است اما اگر نذر کرده گوسفندي را ذبح کند و معين نکرده است کدام گوسفند، بچه داخل شکم جزء نذر نيست يعني گوسفندي را ذبح کند که بچه ندارد.
البته اگر صيغه نذر را به شکل شرعي بر زبان جاري نکرديد در حقيقت چيزي بر شما واجب نشده است و کفاره ندارد.صيغۀ نذر اين چنين است: براي خدا بر من واجب است که مثلا اگر خداوند مريض مرا شفا بدهد يک روز، روزه بگيرم و اگر به جاي خدا نام پيامبر و يا يکي از امامان را ببرد و يا در دل خود نيت کند و بر زبان جاري نکند نذرش شرعي نيست و لازم نيست به آن عمل کند.مرجع خود را معرفي کنيد.

.

نوع سوال: 

ارسال سوال

پربازدیدترین ها