تعداد زنی که می تواند هرکس بگیرید؟

متن سوال: 
تعداد زني که مي تواند هرکس بگيريد چند عدد است

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
قرآن کريم دربارة ازدواج مجدد و شرايط آن مي‌فرمايد: فَانکِحُوا مَا طَاب‌َ لَکُم مِّن‌َ النِّسَآءِ مَثْنَي‌َ وَثُلَـَث‌َ وَرُبَـَع‌َ فَإِن‌ْ خِفْتُم‌ْ أَلآ تَعْدِلُوا فَوَ َحِدَة‌;(نسأ،3) با زنان پاک ]ديگر[ ازدواج کنيد دو ياسه يا چهار همسر و اگر مي‌ترسيد عدالت را ]دربارة همسران متعدد[ رعايت نکنيد، تنها به يک همسر قناعت نماييد.
از نظر آية فوق‌، کساني که قدرت دارند بيش از يک همسر را اداره کنند و از نظر جسمي‌ ، مالي‌ و اخلاقي‌ مشکلي بر آن‌ها ايجاد نمي‌شود و قدرت اجراي عدالت کامل در ميان همسران و فرزندان خود را دارند به آن‌ها اجازه داده شده که بيش از يک همسر براي خود انتخاب کنند; پس زن نيز همين که مي‌بيند خداوند متعال به شوهرش اجازه داده بيش از يک زن اختيار نمايد، بايد تسليم ارادة پروردگارش شود و اگر شوهرش مي‌تواند عدالت‌ را بين زنان اجرا نمايد هيچ حقي ندارد از اين حکم الهي جلوگيري نمايد; مگر اين‌که همسرش نتواند شرائط سنگين ازدواج مجدد را فراهم آورد; البته زن مي‌تواند به صورت شرطِ ضمن العقد چنين امري را شرط کند و در آن صورت به مقتضاي شرط مذکور عمل کند; چنان که در سند قباله‌هاي فعلي اين مطلب وجود دارد.
از مطالب بالا استفاده مي‌شود، ازدواج دوباره‌، با شرائطي که دارد، گناه نيست‌، بله‌، اگر مرد نتواند عدالت را در بين همسران خود رعايت کند، گناه کرده است و چنان چه از اول مي‌داند که نمي‌تواند با عدالت رفتار نمايد، نبايد به اين کار دست بزند; اما اصل ازدواج دوباره‌، حکم خدا است که در قرآن کريم با صراحت به آن اشاره شده است‌; البته هر حکمي‌، از جمله حکم ازدواج دوباره‌، از روي حکمت است که بيان آن از حوصلة اين پاسخ نامه خارج مي‌باشد.(ر.ک‌: تفسير نمونه‌، آيت الله مکارم شيرازي و ديگران‌، ج 3، ص 254 ـ 260، دار الکتب الاسلامية / ازدواج و خانواده در کلام خدا، عليرضا عزيزي تهراني‌، ص 41 ـ 83، انتشارات دار الثقلين‌
معرفي کتاب:ازدواج دراسلام،مظاهري.
موفق و پيروز باشيد.

ارسال سوال

پربازدیدترین ها