حکم روزه در صورت قصد ده روز و سفر به کمتر از مسافت شرعی

متن سوال: 
افرادي مانند طلبه ها که در ماه رمضان به محلي مي روند و قصد مي کنند، آيا مي توانند جهت تبليغ به روستاهاي اطراف نيز بروند؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
قصد اقامت ده روز، در دو محل:

1- فاصله دو محل، 3 الي 4 کيلومتر باشد: نماز و روزه در هر دو محل، تمام است.

2- فاصله دومحل، بين 4 تا کمتر از 21.5 کيلومتر است:

الف) اگر روزي يکي دو ساعت برود و برگردد نماز و روزه تمام است، حتي اگر از ابتدا، اين گونه قصد کند.

ب) اگر بيشتر از يکي دو ساعت برود: چنانچه از ابتدا چنين تصميمي داشته، نماز شکسته است و روزه نيز نمي تواند بگيرد ولي اگر از ابتدا چنين تصميمي نداشت و بعد از گذشتن ده روز يا بعد از خواندن يک نماز چهار رکعتي قصد کرد به اين فاصله برود و به محل اقامه خود بازگردد، نماز و روزه تمام است.

3- فاصله بيشتر از 21.5 کيلومتر است: قصد ده روز به هم مي خورد.
برگرفته از استفتات آيت الله مکارم

نوع سوال: 

ارسال سوال

3 + 0 =

پربازدیدترین ها