خانواده من خمس نمی دهند من چه کار کنم؟

متن سوال: 
دانش آموز هستم خانواده بنده خمس نمي دهند واز آن جايي که استفاده ازلباسي که خمسش را نداده اند براي نماز درست نيست و همچنين اموال هم به همين صورت تکليف من چيست

سلام عليکم
استفاده از لباس ها و اموالي که نمي دانيد با پولي که به آن خمس تعلق گرفته، خريداري شده است يا با پولي که خمس نداشته است، اشکالي ندارد.
درست است خانواده ي شما خمس نمي دهند اما اينگونه نيست که به هر مالي از پدر شما خمس تعلق بگيرد لذا در فرضي که نمي دانيد اموال شما با کدام پول تهيه شده است، تکليفي نداريد.
سن خود را 16 سال نوشته ايد آيا مرجع تقليد شما امام خميني هستند؟

نوع سوال: 

ارسال سوال

2 + 0 =

پربازدیدترین ها