خوابیدن روزه دار با علم به فرورفتن خون لثه درخواب آیا روزه باطل است ؟

متن سوال: 
خوابيدن روزه دار با علم به فرورفتن خون لثه درخواب بنده به جهت مريضي لثه ، وقتي که مي خوابم خون به حلقم مي رسد و مطمئنا مقداري ازآن درحالت خواب پائين مي رود آيادرماه مبارک رمضان مجازبه خوابيدن هستم ويا اين که بايدتاحالت اضطرار صبرکنم و نخوابم؟

سلام وقت شما بخير
رهبري: خوابيدن جايز است و اگردر حال خواب چيزي فرو رفت،‌ روزه باطل نمي شود.
زنجاني :خوابيدن به مقدار متعارف واحتياج اشکال ندارد.
مکارم:درصورتي که نخوابيدن براي شما موجب عسروحرج شود مي توانيدبخوانيدولي سعي کنيدمشکل لثه رابادستور اطباحل کنيد.
سيستاني:اگر خون درحالت خواب ومانند آن به حلق فرورودونتواندازآن جلوگيري کندبه روزه ضررنمي زندامااگربه خاطرمشقت آب دردهان خودراکه همواره باخون غير مستهلک است فرو ببرد وآن را بيرون نريزد روزه اش باطل است

سوال از دفتر مراجع تقليد

نوع سوال: 

ارسال سوال

3 + 0 =

پربازدیدترین ها