خواص انگشتر یاقوت،زمرد،زبرجد را بیان کنید ؟

متن سوال: 
سلام خواص انگشتر ياقوت،زمرد،زبرجد را بيان کنيد ؟

انگشتر ياقوت و رفع فقر و پريشانى

1. در روايتى معتبر مى‌خوانيم که امام رضا عليه السلام فرمود: «انگشتر ياقوت پريشانى را زايل مى‌کند».[1]
2. از امام صادق عليه السلام روايت شده است که فرمود: «انگشتر ياقوت در دست داشتن سنّت است».[2]
3. در حديثى ديگر فرمود: «هر کس ياقوت زرد در دست کند فقير نشود».[3]

انگشتر زمرّد و راحتى و توانگرى

1. از امام کاظم عليه السلام روايت شده است که فرمود: «انگشتر زمرّد به دست کردن چنان سهولت و آسانى به دنبال خواهد داشت که هيچ سختى در آن نباشد».[4]
2. از امام رضا عليه السلام روايت شده است که فرمود: «انگشتر زمرّد در دست داشتن، فقر را به توانگرى مبدّل مى‌سازد».[5]


انگشتر زبرجد در دست کردن

در حديثى مى‌خوانيم که امام رضا عليه السلام فرمود: «در دست کردن انگشتر زبرجد، چنان سهولت و آسانى به دنبال دارد که هيچ سختى در آن نباشد».[6]

[1] . کافى، ج 6، ص 471، ح 4؛ ثواب الأعمال، ص 210، ح 1.
[2] . کافى، ج 6، ص 471، ح 5؛ وسائل الشيعه، ج 3، ص 404، باب 54، ح 2.
[3] . مکارم الأخلاق، ص 89؛ وسائل الشيعه، ج 3، ص 404، باب 54، ح 1 و3 و4. البتّه در روايات وسائلالشيعه، کلمه «زرد» وجود ندارد.
[4] . کافى، ج 6، ص 471؛ ثواب الأعمال، ص 210، ح 1.
[5] . مکارم الأخلاق، ص 89؛ وسائل الشيعه، ج 3، ص 405، باب 55، ح 1.
[6] . کافى، ج 6، ص 471، ح 3؛ ثواب الأعمال، ص 210، ح 1.

ارسال سوال

5 + 2 =

پربازدیدترین ها