خودمان صیغه بخوانیم صحیح است؟

متن سوال: 
خودمان صیغه بخوانیم صحیح است؟

سلام علیکم
بله در صورتي که شرايط خواندن صيغه عقد موقت رعايت شود و دختر و پسر نيز شرايط عقد موقت را داشته باشند، خواندن صيغه توسط آنها مانعي ندارد.
شرايط عقد موقت:
1. قبل از عقد مدت و مهريه معين شود.
2. اگر دختر باکره است، به نظر مقام معظم رهبري، بنابراحتياط واجب از پدر و در صورت فقدان پدر، از جد پدري اجازه گرفته شود، ولي اگر باکره نباشد و يا پدر و جد پدري نداشته باشد، نيازي به اجازه نيست.(1)
3. زن ممنوعيتي از ازدواج نداشته باشد، مثل اينکه در ايام عده از عقد نکاح ديگر نباشد.
شرايط خواندن صيغه عقد:
1. بعد از آن كه مدت و مهر را معين كردند، زن به عربي صحيح بگويد: “زَوَّجْتُكَ نَفْسي فِي الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلى المَهْرِ المَعْلُوم” بعد بدون فاصله مرد بگويد: “قَبِلْتُ” صحيح است.
2. هنگام خواندن صيغه ي عقد، قصد انشاء داشته باشند؛ يعنى ، زن با گفتن «زوجتك نفسى‏» قصدش اين باشد كه خود را زن او قرار دهد و مرد با گفتن «قبلت التزويج‏» زن بودن او را براى خود قبول نمايد.(2)
توصیه می کنیم در تمام این امور با خانواده و بزرگترها هماهنگ باشید و برای اینکه مشکلی برای شما پیش نیاید با قسمت مشاوره ی ما به صورت آنلاین در سایت http://eporsesh.com چت کنید.
پا نوشت ها
1. http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id276&pid=276&tid
2. سيد محمدحسن بني هاشم خميني، توضيح المسائل مراجع، قم، دفترانتشارات اسلامي، چ17، 1388ش، ج2، ص453، م 2369 و 2370 و 2375 .

نوع سوال: 

ارسال سوال

پربازدیدترین ها