خوشه های انگوری که شراب شده، بعد از سرکه شدن پاک است؟

متن سوال: 
انگوري که با کل خوشه اش ابتدا شراب ميشود و بعد سرکه، خوشه اش هم پاک مي شود يا بايد انگورها يکي يکي از خوشه جدا شده و بعد سرکه انداخته شود؟

رهبر: شماره استفتاء: iDJWUkXi2Cs
بعد از سرکه شدن، خوشه ها هم به تبع آن پاک مى‌شود و لازم نيست خوشه‌ها از انگور جدا شود.

نوع سوال: 

ارسال سوال

6 + 11 =

پربازدیدترین ها