خون بچه ی سقط شده نفاس است؟

متن سوال: 
در متن رساله آيت الله مکارم در بحث نفاس آمده است بين تروک حائض و اعمال زني که از خون پاک است جمع کند (مساله ي 486: در خون نفاس احتياط واجب اين است که خلقت بچه تمام باشد بنابر اين اگر خون بسته اي از رحم خارج شود و بداند که اگر در رحم مي ماند انسان مي شد بايد ميان اعمال زني که از خون پاک است و کارهايي که حائض ترک مي کند جمع نمايد.) مراد از اين مساله چيست؟بر اساس اعمال زني که از خون پاک است اعمالش را انجام دهد يعني اين خون را مثل خون بکارت فرض کند؟ (بعضي مي گويند مراد اين مساله آيت الله مکام جمع بين تروک حائض و اعمال مستحاضه است که اگر مراد واقعا اين باشد با متن رساله سازگاري ندارد!)

مکارم: کد رهگيري: 9506170097
خود را طاهر فرض کند و تنها خون را بشويد مثل خون زخم و جرح.

ارسال سوال

4 + 9 =

پربازدیدترین ها