دختر خانمی که پدر و پدر بزرگ خود را از دست داده است برای ازدواج باید اذن بگیرد یا نه؟

متن سوال: 
دختر خانمي که پدر و پدر بزرگ خود را از دست داده است براي ازدواج بايد اذن بگيرد يا نه؟ از چه کسي اذن بگيرد؟

آيا در ازدواج با دختر باکره, اجازه پدر يا جد پدري واجب است و اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقدشان باطل است.؟

آيات عظام امام خمينى و آيت الله سيستانى و آيت الله نوري و أيت الله تبريزى: آري, بايد با اجازه پدر يا جد پدرى دختر باشد و بدون اجازه او عقد باطل است.

آيت‏الله سيستانى، منهاج الصالحين، ج 2، النکاح، م 70؛ امام، استفتاءات، ج 3، اولياء العقد، س4 و 27؛ دفتر: آيت الله نوري. آيت الله تبريزي, استفتائات ص 1547 و 1512 و 1556.

آيات عظام خامنه‏اى، صافى, مکارم و وحيد: بنابر احتياط واجب، بايد با اجازه او باشد و اگر بدون اجازه عقد بخوانند بنابر احتياط واجب عقد باطل است.آيت‏الله خامنه‏اى، استفتاء، س 798 ؛ آيت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438؛ آيت‏الله مکارم، تعليقات على العروة، اولياء العقد، م 2، آيت‏الله وحيد، منهاج الصالحين، ج 3، م 1237؛ دفتر آيت‏الله صافى. آيات عظام بهجت و فاضل لنکراني: از نظر تکليفي احتياط واجب آن است که با اجازه پدر يا جد پدري باشد, ولي اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقد باطل نيست. آيت‏الله بهجت، توضيح‏المسائل، م 1891؛ آيت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438.

در صورت فوت پدر و جد پدري :همه مراجع: در ازدواج با دختر باکره به جز اجازه پدر و يا جد پدرى، اجازه فرد ديگرى لازم نيست.

توضيح‏المسائل مراجع، م 2376؛ آيت‏الله تبريزى، منهاج الصالحين، ج 2، م 1237؛ آيت‏الله وحيد، توضيح‏المسائل، م 2440 و آيت‏الله خامنه‏اى، استفتاء، س 55.

نوع سوال: 

ارسال سوال

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
10 + 1 =

پربازدیدترین ها