دروغ به خاطر حفظ شغل چه حکمی دارد؟

متن سوال: 
اگر کسي که در فروشگاهي شاگردي مي کند . مجبور باشد براي حفظ شغل خود يعني اخراج نشدن و در راستاي اهداف صاحب کار دروغ بگويد چه بايد بکند ؟ آيا ترک کار که باعث زيان مالي به وي خواهد شد واجب است ؟

سلام عليکم
1- دروغ گفتن جايز نيست و روزي دست خداي متعال است و کاري که شخص را مجبور به دروغگويي مي کند بايد ترک شود. البته شايد در موارد خاصي دروغ گفتن مجاز باشد اما حکم کلي همان است که عرض شد و صرف حفظ شغل يا زيان مالي ديدن باعث تجويز دروغگويي نيست.
2- جمله اي که در قسمت قبل خدمت شما بيان شد به اين معنا نيست که درآمدي که از اين شغل به دست مي آيد مطلقا حرام است بلکه در مواردي درآمد ميتواند حلال باشد و در مواردي درآمد ميتواند حرام باشد.
هم قسمت اول سوال و هم اين قسمت اخير جواب نياز به توضيحاتي از جانب شما دارد تا بتوانيم بر اساس آن توضيحات جواب دقيقي نسبت به اين قسمت نيز خدمت شما عرض کنيم. مي توانيد با تلفن 096400 (مرکز ملي پاسخگويي) تماس بگيريد.

نوع سوال: 

ارسال سوال

13 + 6 =

پربازدیدترین ها