در صورت برقراري رابطه جنسي با زن مطلقه دخترش بر ما حرام ميشود؟

متن سوال: 
در صورت برقراري رابطه جنسي با زن مطلقه اي آيا دختر آن زن بر ما حرام ميشود و نميتوان با ان ازدواج کرد؟

با سلام و سپاس از حسن اعتماد شما به مرکز ملي پاسخگويي به سوالات ديني وقت شما بخير و عافيت
1-اگر اين آقا با آن زن مطلقه عقد کرده باشد فقط در صورتي ميتواند بعدا (بعد طلاق زن در عقد دائم و یا بعد از اتمام مدت در عقد موقت) با دختر آن زن ازدواج نمايد که با آن زن مطلقه نزديکي جنسي نکرده باشد در غير اينصورت - اگر نزديکي کرده باشد- اين دختر تا ابد به آن مرد محرم است و نميتواند با او ازدواج نمايد (با استفاده از مسأله 2387، رساله توضيح االمسائل امام خميني "ره")
2-چنانچه (نعوذ بالله) اين آقا با آن خانم مطلقه زنا کرده باشد ( و اين خانم مطلقه ، عمه يا خاله او نبوده باشد) احتياط واجب آن است که با دختر آن زن نيز ازدواج نکند. ( با استفاده از مسأله 2396 ، رساله توضيح المسائل امام خميني"ره")
اگر فرع دیگری مد نظر شماست دقیقا همان را بیان کنید تا توضیح دهیم.
می توانید در سامانه ی http://eporsesh.com به صورت زنده با کارشناسان ما گفتگو کنید.

نوع سوال: 

ارسال سوال

9 + 3 =

پربازدیدترین ها