رقص به تنهایی جایز است؟

متن سوال: 
حکم رقصي که در تنهايي و نه در جمع زنان و نه در جمع مردان است چيست ؟

سلام به نظر رهبر آهنگ هايي که مناسب مجالس گناه است که شما تعبير کرده ايد آهنگ هاي متناسب با رقص مي باشد، حرام است مثال روشني که از آهنگ هايي که با آن مي رقصند و حرام هم نيست بخواهم عرض کنم همان است که بعضي ها روي قابلمه يا ميز مي زنند. موفق باشيد.

نوع سوال: 

ارسال سوال

2 + 3 =

پربازدیدترین ها