روزه شخص سیگاری ؟

متن سوال: 
روزه شخص سيگاري فرموده ايد که اشخاص روزه داراگربه هيچ وجه نمي توانندترک سيگارکنند ،به اندازه ضرورت به آن اکتفا کنند سوال اين است که آيااين روزه احتياج به قضاکردن دارد ياخير؟

سلام وقت شما بخير
رهبري: در فرض سؤال که فقط به مقدار ضرورت اکتفا نموده، چنانچه امکان قضا کردن روزه در طول سال بدون سيگار کشيدن باشد، بنابر احتياط بايد قضاي روزه‌ها را بگيرد و اگر نمي‌تواند سيگار کشيدن را ترک کند، بنابر احتياط وظيفه او کفاره است يعني براي هر روزه يک مدّ طعام (تقريباً750 گرم گندم يا نان و مانند آن) به فقير داده شود.ش 568730
مکارم:درصورت توانايي قضادارد.ش197454
زنجاني :بنابراحتياط بايدبه همين وضعيت روزه بگيردوچنانچه ترک اعتياد برايش حرجي باشدبنابراحتياط فديه نيز بدهد.ش10050
صافي: اگردرقضاهم نيازضروري به کشيدن دارد قضاندارد.ش113869
سوال از دفتر مراجع تقليد با شماره استفتا.


موفق و پيروز باشيد.

نوع سوال: 

ارسال سوال

3 + 0 =

پربازدیدترین ها