زمین نجسی از عین نجاست پاک شد اما بدون تطهیر با تی تمام زمین کشیده شده است،‌ آیا همه جا نجس است؟ از طریق واسطه ها نمیتوان مشکل را حل کرد؟

متن سوال: 
زمین نجسی از عین نجاست پاک شد اما بدون تطهیر با تی تمام زمین کشیده شده است،‌ آیا همه جا نجس است؟ از طریق واسطه ها نمیتوان مشکل را حل کرد؟ مثلا کف کفش یا پای ما که خیس بوده و روی این زمین راه رفته ایم هم نجس است یا چون واسطه سوم است کف پای ما دیگر نجس نشده است؟ مکارم

با سلام و سپاس از حسن اعتماد شما به مرکز ملي پاسخگويي به سوالات ديني
وقت شما بخير و عافيت
مطابق نظر مرجع تقليد بزرگوار شما حضرت آيةالله مکارم شيرازي(حفظه الله) :
وقتي خون يا نجاست از روي زمين برطرف شود و بدون تطهير آن محل ، خشک شده باشد ، واسطه اول نجاست است بنابراين وقتي با "تي" در حالي که خيس است روي محل نجس کشيده ميشود و باوجود آنکه آن "تي" تطهير نشده و همچنان نجس است با همان خيسي نجس شده،‌ به ساير قسمت هاي زمين کشيده ميشود آن قسمتهاي ديگر نيز نجس ميشود. در اين فرض، تي و زمينِ نجس شده ، واسطه دوم نجاست محسوب ميشوند. حال ، چنانچه اين زمين هاي نجس شده و يا آن "تي" خشک شود و دوباره با رطوبت مسريه ي جديدي با شئ پاک ديگري در تماس مستقيم باشد آن شئ پاک نيز نجس خواهد شد اما جايي را نجس نمي کند (مثلا با کفش خيس روي محل نجس شده ي زمين راه بروند ، کف آن کفش نجس است اما اين کفش که واسطه سوم نجاست است جايي را نجس نخواهد کرد.)
اما آن قسمت اول زمين که از ابتدا نجس بوده همچنان واسطه ي اول محسوب مي گردد.
در اين امور از وسواس دوري کنيد.

منبع
سايت آيةالله مکارم شيرازي"حفظه الله"،قسمت احکام شرعي ،استفتاءات،احکام نجاسات،اسباب سرايت نجاسات:
https://makarem.ir/main.aspx?more=1&catid=44751&typeinfo=21&lid=0&pagein...

موفق و سربلند

نوع سوال: 

ارسال سوال

18 + 2 =

پربازدیدترین ها