زنی هستم که روزه های قضای خود را گرفته ام اما نمی دانم روزه ی قضای هر سال را تا قبل رمضان سال بعد گرفته ام یا نه همچنین نمی دانم در آن سال ها اگر هم تاخیری افتاده است به خاطر عذر شرعی تاخیر افتاده است یا بدون عذرشرعی آیا کفاره تاخیر لازم است؟

متن سوال: 
زنی هستم که روزه های قضای خود را گرفته ام اما نمی دانم روزه ی قضای هر سال را تا قبل رمضان سال بعد گرفته ام یا نه همچنین نمی دانم در آن سال ها اگر هم تاخیری افتاده است به خاطر عذر شرعی تاخیر افتاده است یا بدون عذرشرعی آیا کفاره تاخیر لازم است؟

.

باسام
لازم نیست.
استفتاء از دفتر رهبری(حفظه الله) شماره استفتاء: 563348

نوع سوال: 

ارسال سوال

6 + 4 =

پربازدیدترین ها