زن بارادار یا شیرده که به خاطر ضرر برای خودش یا جنین (یا بچه) رمضان روزه نمی گیرد و این روال تا رمضان بعدی ادامه می یابد قضا بر عهده ی او باقی می ماند یا حکم بیمار را دارد و قضا از او ساقط می شود؟

متن سوال: 
زن بارادار یا شیرده که به خاطر ضرر برای خودش یا جنین (یا بچه) رمضان روزه نمی گیرد و این روال تا رمضان بعدی ادامه می یابد قضا بر عهده ی او باقی می ماند یا حکم بیمار را دارد و قضا از او ساقط می شود؟

.

با سلام
اگر بر اثر عذر شرعى روزه ماه رمضان را نگرفته، فقط قضا بر او واجب است، و درصورتی که عذر او در خوردن روزه خوف از ضرر روزه بر جنين يا کودکش بوده، بايد علاوه بر قضا، براى هر روز يک مدّ طعام به عنوان فديه بپردازد، و اگر قضا را بعد از ماه رمضان تا ماه رمضان سال بعد، بدون عذر شرعى به تأخير انداخته، فديه ديگرى هم بر او واجب است يعنى بايد براى هر روز يک مدّ طعام به فقير بدهد.و در صورتی که عذر او خوف ضرر برای خودش بوده، حکم سایر موارد خوف ضرر را دارد که در صورت استمرار این خوف تا ماه رمضان سال بعد، قضا از وی ساقط است و فقط فدیه (یک مد طعام) بر او واجب است.

استفتاء از دفتر رهبری(حفظه الله)،شماره استفتاء: 632742،کرپیگیری:e۳۵۹aa۷۴e۵۰۵۲۰b۱۵۱۱b۴f۱b۱a۷۱۳ff۲

اگر عذر او مستمر بوده قضا ساقط است ولی احتیاط مستحب این است اگر می توانسته با سپردن بچه به دیگری یا از طریقی دیگر مثل شیر خشک دادن به بچه، روزه بگیرد آن را قضا کند.

استفتاء از دفتر آیت الله شبیری زنجانی(حفظه الله)،سوال شماره 27622

نوع سوال: 

ارسال سوال

18 + 2 =

پربازدیدترین ها