سرکه شدن انگور، بعد از جوش آمدن؟

متن سوال: 
انگوري به جوش آمده است و قبل از بخار شدن دو سومش سرکه شده است اين سرکه پاک و حلال است؟

رهبري: شماره استفتاء: qGxtLwFv6h4:پاک و حلال است.
شبيري زنجاني: سوال شماره 35353: بله، سرکه مذکور پاک و حلال است.
سيستاني: کد استفتاء: 551989: بر فرض که چنين چيزى ممکن باشد حلال است.

نوع سوال: 

ارسال سوال

6 + 11 =

پربازدیدترین ها