سلام يک کنکوري ميشه روزه نگيره وبعدکنکورقضاشوبجابياره. چون اگه روزه بگيره به درسش لطمه وارد ميشه وتمام هزينه ها يي که کرده هدرميره.آقاي مکارم شيرازي

متن سوال: 
سلام يک کنکوري ميشه روزه نگيره وبعدکنکورقضاشوبجابياره. چون اگه روزه بگيره به درسش لطمه وارد ميشه وتمام هزينه ها يي که کرده هدرميره.آقاي مکارم شيرازي

.

سلام:داشتن امتحان وکنکورمجوزنگرفتن روزه نيست،ميتوان به گونه اي برنامه ريزي کردکه ازبرکات ماه مبارک رمضان وروزه محروم نشدوگناه روزه خواري وکفاره آن به عهده انسان نيايدمثلاشب هامطالعه کردوروزهااستراحت ويابارفتن به مسافرت شرعي(حداقل بيست ویک ونيم کيلومتر)روزه راافطارکردوبعدازماه رمضان وکنکورقضاي آن رابجاآورد.

نوع سوال: 

ارسال سوال

1 + 2 =

پربازدیدترین ها