صهیونیست چیست؟وهدف آن چه می باشد؟

متن سوال: 
باسلام صهيونيست چيست؟وهدف آن چه مي باشد؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
صهيونيسم که نام آن از کوه (صهيون ) در بيت المقدس است ـ که آرامگاه حضرت داوود پيغمبر در آن جا است ـ گرفته شده است و جنبشي است که از اواخر قرن نوزدهم به منظور ايجاد يک کشور مستقل يهودي به وجود آمد.
ابتدا يکي از سران يهود، کتابي به نام تأليف نمود و يهود را تحريک و ترغيب کرد هر چه زودتربراي نجات از آوارگي و تحقير شدن در دنيا، با هم متحد شوند و سازمان متشکلي را براي تأسيس يک دولت مستقل در سرزمين فلسطين 1 ايجاد کنند. به دنبال اين پيشنهاد جمعيت به وجود آمد. پس از آن هرتزل در سال 1895کتابي به نام تأليف و منتشر ساخت .
او در اين کتاب پيشنهاد نمود تشکيل شود تا برنامهء مذاکرات و نقشه هاي سياسي حزب را تنظيم نمايد و يک شرکت يهودي به وجود آيد تا احتياجات مالي و اقتصادي جنبش را تأمين نمايد.2 نخستين کنگره ءجهاني طرفداران ايجاد يک ميهن يهودي در سال 1897به دعوت در شهر سوئيس تشکيل شد. باتشکيل اين کنگره ، صهيونيسم جهاني ، پا به عرصه وجود نهاد. هرتزل بعد از ختم جلسات اين کنگره اظهار داشت :.
در آغاز بين صهيونيست ها، دربارهء اين که ميهن يهودي مورد نظر آن ها، فلسطين باشد يا نقطهء ديگري ماننداوگاندا، اختلاف نظر وجود داشت ، ولي در کنگره هفتم صهيوني که در سال 1908در لاهه تشکيل شد، با اصرار دکتروايزمن ، استاد دانشگاه منچستر انگلستان که صاحب نفوذ در دولت انگليس بود، تصميم جزمي درباره فلسطين گرفته شد و دستور تأسيس شرکت خريد اراضي فلسطين و اعطاي وام از طرف به منظور بناي خانه هاي مدرني براي مهاجران يهود در نزديک شهر صادر گرديد که امروز به نام نام دارد.
نقش استعمار
در آغاز قرن نوزدهم انگليس و فرانسه که در انديشهء تجزيه امپراتوري عثماني براي تضعيف و تحقير مسلمانان بودند، براي در هم کوبيدن قدرت و نفوذ دولت عثماني از چند طريق وارد عمل شدند:
1 تحريک و ترغيب اعراب براي تشکيل حکومت مستقل .
2 سپس بر اساس قرارداد بين انگلستان و فرانسه در سال 1916که بعداً دولت روس تزاري نيز آن را امضا کرد، قرار شد سرزمين هاي عربي که از دولت عثماني جدا شده بود، بين دو دولت فرانسه و انگليس تقسيم گردد. به مقتضاي اين تقسيم، ساحل سوريه از ناقوره تا اسکندرونه و منطقهء موصل در عراق ، سهم فرانسه وبقيهء عراق و دو بندر حيفا و عکا، سهم بريتانيا شد.3
3 پس از تحريک اعراب براي کسب استقلال از دولت عثماني ، استعمار غرب به سرکردگي انگليس بر آن شدکه شرايط لازم براي تشکيل دولتي غير عربي که از لحاظ نژاد و فرهنگ امکان وحدت با اعراب را نداشته باشد، درحد فاصل قارهء آسيا و آفريقا فراهم آورد، لذا درست در همان زماني که ژنرال فرمانده سپاه انگليس به کمک اعراب با دولت عثماني در فلسطين مي جنگيد. وزير خارجهء انگليس با سران صهيونيست وارد مذاکره شد و از تشکيل در فلسطين پشتيباني کرد.
در هفتم نوامبر 1918ژنرال انليسي با صدور بيانيه اي که بعداً به معروف شد، اظهارمي دارد که هدف انگلستان و فرانسه از دخالت در جنگ هاي مشرق اين است که ملل ضعيفي که زير بار بردگي ورقيب ترک ها بودند، آزاد و مستقل شوند و براي آن ها حکومت هاي ملي تشکيل گردد.4
اين بيانيه در حالي صادر شد و براي فريب اعراب منتشر گشت که در دوم نوامبر 1918مخفيانه تشکيل حکومت صهيونيستي را قول داده بود.بعد از فتح بيت المقدس و آزاد کردن آن از دولت عثماني ، ژنرال انگليسي (النبي ) اعلام داشت اين منطقه از اين به بعد توسط يک حکومت نظامي به نام ، تابع فرماندهي لشکر اداره خواهد شد.
پس از جنگ جهاني دوم سران صهيونيسم که مي ديدند آمريکا تبديل به قدرت قوي تري شده است ، خود را به اين کشور نزديک کردند و سازمان ملل متحد در سال 1948با تجزيه فلسطين و تشکيل يک دولت يهودي در آن موافقت کرد. به اين ترتيب حکومت صهيونيستي با يک توطئهء جهاني ، با هماهنگي مثلث شوم انگليس ، فرانسه وامريکا تأسيس گشت و رئيس جمهور، و نخست وزير آن شدند.
مفهوم اجتماعي صهيونيسم
با توجه به ماهيت عملکرد صهيونيست ها، امروزه صهيونيست مفهوم و معناي خاصي پيداکرده است . جنگ اوّل اعراب و اسرائيل با قتل عام مسلمانان در ديرياسين و کفرقاسم و آتش زدن خانه هاي آن ها شروع شد و در جنگ دوم که در سال 1967آغاز گشت ، علاوه بر فلسطين ، قسمتي از خاک مصر و اردن و سوريه نيز ضميمهء اسرائيل گشت . پس از آن باانديشه طرح از جهت فراهم ساختن تجاوزات گستردهء بعدي ، جنوب لبنان غصب شد، که الحمدلله با مقاومت و مبارزهء سرسختانهء شيعيان و حزب اللّه ، متجاوزان به بيرون رانده شدند. بالاءخره ساعت و بلکه دقيقه و ثانيه اي نمي گذرد که خون بي گناهان و مظلوماني که خانه و کاشانه و سرزمين اجدادي آن ها توسط صهيونيست ها غصب شده ، به زمين ريخته نشود و يا در صدد توطئه و طرّاحي دامي عليه بشريت نباشند. با توجه به ماهيت جنايت کارانهء صهيونيست هاي غاصب ، امروزه صهيونيسم در ميان اعراب و مسلمانان و بخش عمده ءانسان هاي جهان سوم و وجدان بيدار بشريت در هر کجاي عالم ، با مترادف است . با اطمينان مي توان گفت :صهيونيسم امروز منفورتر از شيطان است .
پي نوشت ها
1.فلسطين نام قومي بود که از هزار سال قبل از ميلاد مسيح ، وارد اين سرزمين شده بود. اسم سرزمين فلسطين از اسم همين قوم گرفته شده است . در طول تاريخ اگر چه اقوام مختلفي به فلسطين حمله کردند، ولي همواره فلسطين سرزمين اعراب فلسطيني باقي ماند. پس از ويراني اورشليم در سال هفتاد ميلادي به دست روميان ، يهوديان در اقطار مختلف جهان پراکنده شدند و از قرن هفتم ميلادي تا نيمه ءدوم قرن بيستم يعني سال 1967که حدود چهارده قرن مي شود، اين سرزمين در دست فلسطيني هاي مسلمان بود.
2.اکرم رعيته ، سرگذشت فلسطين ، يا کارنامهء سياه استعمار، مترجم علي اکبر هاشمي رفسنجاني ، ص 108
3.سرگذشت فلسطين يا کارنامهء سياه استعمار، ص 103
4.همان ، ص 118
براي اطلاع بيشترر.ک:
کتاب جهان زير سلطه يهود، نوشته مرحوم آيت الله سيد محمد شيرازي
موفق باشيد.

ارسال سوال

7 + 4 =

پربازدیدترین ها