ضرورت عقلی رجعت

متن سوال: 
ضرورت عقلي رجعت.

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
برخي از بزرگان براي اثبات ضرورت رجعت به ادله‏اي عقلي تمسک کرده‏اند. اينک به برخي از آنها اشاره مي‏کنيم:
دليل اول:قسر دائم يا اکثري محال است
تقرير دليل:
الف. روح ونفس ناطقه، علاقه تام به بدن عنصري دارد ولذا هر گاه بعد از مرگ توجه آن به بدن طبيعي به نحو کامل حاصل شود، زندگي جديد ممکن است.
ب. هر حقيقت، خاصيّت واثري دارد، لذا پيامبر وامام داراي قوه تکميل وتعليم نسبت به جميع بشر است تا روز قيامت.
ج. در حکمت به اثبات رسيده که قسر دائمي يا اکثري محال است، يعني هر طبيعت وحقيقتي، محال است که در هيچ وقت يا در اکثر اوقات از خاصيتش محروم گردد.
نتيجه اينکه رجوع پيامبر وامامان:به دنيا از آنجا که در زمان حياتشان نسبت به تعليم عموم بشر به فعليت نرسيده، ضروري است.
دليل دوم:ضرورت تداوم راه مصلحان
تقرير دليل:
الف. هر شخص انقلابي که درصدد برپايي نهضتي بزرگ در سطح جامعه است، احتياج به جانشيناني دارد که اصول ترسيم شده از ناحيه او را تبيين وتطبيق نمايند، ولذا بعد از پيامبر (ص) دوازده امام:منصوب شدند.
ب. مطابق روايات شيعه وسنّي امامان بعد از پيامبر (ص) تا روز قيامت دوازده نفرند.
ج. امام دوازدهم، حضرت مهدي (ع) بزرگ‏ترين قيام کننده جهاني است که با هدف برپايي حکومت عدل توحيدي در سطح جهان قيام خواهد نمود.
د. اين گونه قيام، نياز به آمدن اشخاصي بعد از او دارد که ادامه دهنده راه او در زمينه تبيين وتطبيق منويات واصول نهضت او باشند که همانند او از مقام عصمت برخوردارند.
نتيجه:ضرورت رجعت اهل بيت:.
دليل سوم:فطري بودن رجعت
تقرير دليل:
الف. ضرورت حکومت عدل عالمي، فطري بشر است.
ب. عمر حضرت بعد از ظهور عادي خواهد بود، زيرا اصل در عدم اعجاز است.
ج. مطابق قاعده وروايات، مدت حکومت عدل توحيدي طولاني خواهد بود.
د. بايد کساني باشند مثل خود حضرت که ادامه دهنده راه او هستند.
نتيجه:ضرورت رجعت.
غير از اين ادلّه عقلي، جهات ديگري وجود دارد که اعتقاد به رجعت را ضروري مي‏سازد:
1 - وجود روايات فراوان در موضوع رجعت.
2 - رجعت، با مسأله امامت گره خورده واشاره به مظلوميّت اهل بيت:دارد.
3 - رجعت، زمينه‏ساز اعتقاد به معاد است واعتقاد مردم را به قيامت کبرا هموار مي‏سازد.
4 - عقيده به رجعت، اثر ترتيبي در جامعه دارد، زيرا از آنجا که عصر ظهور به مانند بهشت روي زمين است که در آن انسان‏هاي بسيار خوب وبسيار بد رجعت مي‏کنند، لذا اين عقيده مشوّق انسان بر کار خوب است تا به اين فضيلت يعني زندگي در بهشت زمين در عصر ظهور با رجعت نايل آيد.

منبع : http://www.jawab.ir
موفق و پيروز باشيد.

ارسال سوال

6 + 11 =

پربازدیدترین ها