فشار قبر چیست واز چند ساعات بعداز مرگ شروع می شود

متن سوال: 
فشار قبر چيست واز چند ساعات بعداز مرگ شروع مي شود.

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
از هولناک‌ترين عذاب‌هاي قبر که ميت در شب اول قبر به آن مبتلا مي شود، فشار قبر است که مومن و کافر، کوچک و بزرگ، بايد حد طبيعي و ناگزير آن را تحمل کنند اما اين فشار تحت اعمال انسان و پرونده اي که با اوست بسيار متغير است.
اما در مورد اينکه واقعيت فشار قبر چيست و کيفيت آن به چه شکلي است به طور خلاصه مي توان بيان داشت که:
پس از مرگ عالم برزخ انسان شروع مي شود تا روز قيامت که دوباره روح به جسم مثالي او وارد و زنده شود؛ بنابراين ، تا قبل از قيامت هر گونه عذاب وثواب مربوط به روح است . اگر فشار قبر هست ، مربوط به روح است . روح فشارمي بيند و اين فشار تنها مربوط به قبر نيست ، بلکه براي کسي که مرده ، ولي دفن نشود و در دريا يا بر بالاي دار بماند، باز فشار روح هست ، ولي چون غالباً مرده ها درقبر دفن مي شوند، آن فشار را فشار قبر نام نهاده اند؛ پس اين فشار مربوط به قبرخاکي نيست ، بلکه فشار به روح است و جسم هيچ گونه فشاري نمي بيند. پس ازمرگ ، عالم ارواح است.(1)
محمد تقي قلسفي در اين باره مي گويد: «مقصود از فشار قبر اين نيست که ديوارهاي قبري که در گورستان حفر شده به هم نزديک مي شوند، و جسد ميت را در تنگنا قرار مي‌دهند، بلکه مقصود فشار نامرئي و نامحسوسي است که، بر روح و جسد برزخي متوفي، وارد مي‌آيد و او را به شدت ناراحت مي‌کند.»(2)
ابوبصير گويد:از امام دربارهء مصلوب (دار زده شده ) سؤال شد:آيا او هم عذاب قبر مي شود؟
حضرت فرمود:بله ، خداوند به هوا امر مي کند او را فشار دهد.(3)
در روايت ديگر آمده :آن چنان هوا او را فشار مي دهد که از فشار قبر سخت تراست .(4)

پي نوشت ها:
1.جعفر سبحاني ، منشور جاويد، ج 9 ص 235
2.معاد از نظر روح و جسم، ج 1 ، ص 261
3.بحارالانوار، ج 6 ص 266
4.همان
موفق و پيروز باشيد.

ارسال سوال

6 + 11 =

پربازدیدترین ها