لباسی که زمان حیض پوشیدیم نجس است؟ نمیتوان دوباره پوشید؟

متن سوال: 
سلام عليکم سلام. اگر شخصي وقتي که حيض ميشود لباسي بپوشد وبعد از غسل کردن وپاک شدن دوباره همان لباس رابپوشد ايراد دارد؟

سلام علیکم
اگر سوال شما در مورد نجس شدن اين لباس است، بايد عرض کنيم مادامي که اطمينان ندارید اين لباس به نجاست برخورد کرده است يا نه، حکم به پاکي مي شود و بعدا هم مي توانید آن لباس را بپوشید و با آن نماز بخوانید. (1)
(1) رساله ي محشاي 16 مرجع، مساله هاي 123 و 125 و ذيل اين دو مساله

نوع سوال: 

ارسال سوال

1 + 1 =

پربازدیدترین ها