مادرم صیغه هم دانشگاهی من شده، من بی غیرتم؟

متن سوال: 
جوانی 24 ساله ام، مادرم از پدرم طلاق گرفته و جدیدا با یکی از هم دانشگاهی های من که مجرد است ازدواج موقت کرده است، دوستانم به من می گویند بی غیرتی چه کنم؟

با سلام و تشکر از ارتباط شما با اين مرکز
دوست گرامي، همانطور که مي داني ازدواج موقت، هم نوعي ازدواج شرعي است که از نظر روانشناختي براي بعضي از افراد غالب فايده هاي ازدواج دائم را دارد. حال که مادرت چنين تصميمي را گرفته، بايد مهم ترين تلاشت آن باشد که رابطه آنها از نظر کارکردي، يک رابطه سالم و موفق باشد.
متأسفانه اين موضوع، يک کليشه اشتباه است در بين مردم؛ که اگر کسي چنين اجازه اي بدهد بي غيرت است.
تو مي تواني همين کليشه اشتباه را بپذيري. و يا اينکه در ذهنت خطي روي آن کشيده و آن را رد کني. و به جاي آن اين گزاره را بپذيري که: غيرت يعني مراقبت از ناموس در برابر آسيب ها. بنابراين اگر اين رابطه را رابطه خوب و سالم و مفيدي مي داني، مراقبت از مادر و غيرت به خرج دادن معنايي ندارد.
بلکه غيرت ورزي تو به اين است که اجازه ندهي دوستانت از روند اين رابطه مطلع باشند و به خود اجازه دهند درباره آن حرف بزنند. بايد قاطعانه رفتار کني و از آنها بخواهي در زندگي مادرت دخالت و قضاوت نداشته باشند. يکي از ويژگي هاي رفتار قاطعانه هم اين است که در صدد اقناع و توجيه آنها نباشي. چون کليشه هاي عرفي جا افتاده، به سختي برطرف مي شود.
همچنين از آن دوستت نيز بخواه که مسائل بين او و مادرت را افشا نکند. اگر اين خط و مشي را دنبال کنيد، کم کم اين مسأله از حرف دوستانت جمع خواهد شد.

موفق و سربلند باشيد.

پربازدیدترین ها