من داراي دو برادر تني از مادر خدابيامرز خودم هستم. اما زن پدر ما نيز 2 فرزند از همسر قبلي خود دارد. آيا آن دو فرزند ناتني، از ماترک پدر من ارث مي برند يا خير ؟

متن سوال: 
سلام، به تازگي پدرم از دنيا رفته است. جهت ارث و انحصار وراثت سوال داشتم. من داراي دو برادر تني از مادر خدابيامرز خودم هستم. اما زن پدر ما نيز 2 فرزند از همسر قبلي خود دارد. آيا آن دو فرزند ناتني، از ماترک پدر من ارث مي برند يا خير ؟

سلام عليکم
اگر مراد شما اين است که پدرتان با زني ازدواج کرده است که اين زن دو فرزند از شوهر قبلي اش داشته است،‌ اين دو به پدر شما ارتباطي ندارند و نسبتي که باعث ارث بردن باشد ندارند و از پدر شما ارثي نمي برند. (1)

منيع
1. رساله ي محشا مسأله هاي 2728 تا 2730

نوع سوال: 

ارسال سوال

4 + 3 =

پربازدیدترین ها