من کثیر الشک هستم لطفا مرا راهنماییم کنید

متن سوال: 
من کثير الشک هستم رراهنماييم کنيد

بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليکم

آياتابحال شک کرده ايدبدهکاري فردي رادوباربدهيد يادوبارخمس دهيد؟!
اگرشک نکرده ايدبدانيداين شکهاوسوسه هاي شيطاني است .
1-ذکرلاحول ولاقوة الابالله رازيادبگوييدوسوره فلق وناس رازيادبخوانيد.

2-احکام شک رايادبگيريدودرست عمل کنيد.
حکم کثيرالشک چيست؟
بي گمان شک زياد و مدام که سر از وسوسه در آورد از اغواهاي شيطاني است که از اين راه بندگاه خدا را خسته، بي حال نسبت به عبادت، و خداي ناکرده نااميد مي سازد. براين اساس بر هر مؤمني ضروري است که با شيطان مبارزه نمايد و به اين وسوسه توجه ننمايد تا شيطان اين دشمن قسم خورد? انسان نااميد و سرافکنده شود.

اگر کسى در يک نماز سه مرتبه شک کند، يا در سه نماز پشت سرهم؛ مثلًا در نماز صبح و ظهر و عصر شک کند، کثير الشک است و چنانچه زياد شک کردن او از غضب يا ترس يا پريشانى حواس نباشد، به شک خود اعتنا نکند.[1]

ميزان در تشخيص کثير الشک عُرف است.[2]

درباره مسئله دوم بايد گفت: شرع مقدس اسلام چيزي را نجس مي داند که يقين به نجاست آن باشد،[3]

ولي اگر نسبت به نجاست چيزي شک داشته باشيم آن چيز پاک است.[4]

منابع:
[1] توضيح المسائل مراجع، ج 1، ص 643- 644.

[2] (فاضل:) ميزان در تشخيص کثير الشک عُرف است.‏ (گلپايگانى:) اگر براى انسان حالتى پيدا شده باشد که نتواند سه نماز پشت سر هم بدون شکّ بخواند کثير الشک است و بايد به شکّ خود اعتنا نکند. توضيح المسائل مراجع، ج 1، ص 643- 644.

[3] رساله مراجع، ج1، ص 85، م 121.

[4] رساله مراجع، ج1، ص 87، م 123.

احکام کثيرالشک:

تعريف کثير الشکّ

سؤال837. کسى که در سه چيز مختلف در سه نماز پشت سر هم شک مى ‏کند؛ آيا کثير الشکّ است؟

پاسخ: تحقق کثرت عرفيّه بنابر اظهر به اين است که در سه فرد مثل هم و پشت سر هم سه شک همانند همديگر بنمايد، مثلاً در سه نماز ظهر در رکوع رکعت اوّل هر سه ‏ى آن‏ها شک کند.

مراد از کثير الشکّ بودن

سؤال838. آيا مراد از کثير الشکّ بودن، فقط نماز فرادا (واجب) است يا بقيه نمازها مثل نماز مستحبى، جماعت و.... را نيز شامل مى ‏شود؟

پاسخ: اظهر رعايت خصوصيات شک کثير در انتفاى حکم شک است مثل رکوع رکعت اوّلى از فريضه‏ى صبح.

کثير الشکّ شدن

سؤال839. آيا کثير الشکّ، در شک سوم نبايد به شک خود اعتنا کند يا در شک چهارم؟

پاسخ: صدق عرفى ملاک است که بنابر اظهر با شک سوّم محقّق مى‏شود.

شک در نماز فرادا

سؤال840. کسى که در نماز جماعت شکى برايش پيش نمى‏آيد ولى در فرادا شک مى‏کند، اگر معمولاً نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را به جماعت بخواند؛ براى محاسبه کثير الشّک شدن بايد چه کار کند؟

پاسخ: بايد سه شک متماثل در سه نماز صبح برايش پيش بيايد و اگر احيانا در نمازهاى غير صبح شک کرد، حکم کثير الشّک ندارد.

شک در کثير الشّک شدن يا وسواسى شدن

سؤال841. شخصى که نمى‏داند کثير الشکّ است يا وسواسى، گفته شده که در هر دو صورت وظيفه‏اش اين است که اعتنا نکند. آيا در هر حالتى عدم اعتنا، مختل کننده نماز نيست و هيچ تفاوتى وجود ندارد؟

پاسخ: تفاوتى ندارد.

عمل به ظن (گمان)

سؤال842. کسى که در تمام اعمال خود کثير الشّک شده؛ آيا مى‏تواند به ظن عمل کند؟

پاسخ: بله مى‏تواند.

وظيفه کسى که در همه اعمال خود شک کند

سؤال843. وظيفه‏ى کسى که در همه اعمال عبادى و غير عبادى خود شک‏هاى مختلفى مى‏کند؛ چيست؟

پاسخ: اگر واجد شروط کثير الشّک است، به شک‏هاى خود اعتنا نکند.

متوجه شدن کثيرالشکّ

سؤال844. کثيرالشکّ اگر در حالى که شکّ دارد نيّت نماز ظهر کرده يا عصر، مقدارى از نماز را خواند و پس از آن متوجه شد؛ چه وظيفه‏اى دارد؟

پاسخ: اگر به نيّت ما فى الذمّه و يا وظيفه‏ى فعليّه بوده، مانعى ندارد.

شک در رکعت 1 و 2 براى کثير الشّک در نماز چهار رکعتى

سؤال845. آيا شک بين 1 و 2 براى کثير الشّک، موجب بطلان نماز مى‏شود؟

پاسخ: خير، بنا را بر دو مى‏گذارد.

عمل نکردن به مسايل کثير الشّک

سؤال846. شخصى در نمازهاى خود شک مى‏کند و با اين که مى‏تواند مسايل شک را ياد بگيرد؛ اما اين کار را نمى‏کند؛ و نماز را بر هم مى‏زند و از سر مى‏گيرد؛ آيا نمازهاى او صحيح است؟

پاسخ: باطل کردن نماز حرام است و بايد به وظايف شک عمل کند (مسأله‏ى 984 رساله)؛ هر چند نمازى که بعد از ابطال مى‏خواند، صحيح است.

کثيرالشکى که هنگام شک، نماز خود را اعاده مى‏کند

سؤال847. کسى که کثير الشّک است و در هر بار شک کردن نماز را مى‏شکند و نماز را دوباره مى‏خواند و اين حالت براى او عادت شده؛ آيا مى‏تواند آيه يا کلمه‏اى را که شک دارد به قصد قربت مطلق دوباره بخواند تا به تکرار نماز گرفتار نشود؟

پاسخ: مى‏تواند.

شک زياد در تسبيحات

سؤال848. کسى که هميشه در تسبيحات اربعه شکّ مى‏کند که دو بار گفته است يا سه بار، چه کند؟

پاسخ: اعتنا نکند.

خارج شدن از کثير الشّک

سؤال849. در خارج شدن از کثير الشّک در نماز فرموده‏اند: «اگر در سه نماز شک نکند، از حالت کثيرالشکى خارج شده»؛ آيا نمازها بايد يوميّه باشد؟

پاسخ: بايد در خصوصيات مثل همان سه شکى باشد که کثرت را آورده است.

کثير الشّک در نمازهاى دو رکعتى و سه رکعتى

سؤال850. آيا کثير الشّک در نمازهاى دو رکعتى و سه رکعتى، نبايد به شک خود اعتنا کند؟ در شک بين 1 و 2 در نمازهاى چهار رکعتى چه طور؟

پاسخ: فرقى نمى‏کند.

عمل نکردن به وظيفه کثير الشّک

سؤال851. فردى هستم کثير الشّک، که اگر به وظيفه کثير الشّک عمل کنم شيطان مرا وسوسه کرده و احتمال را بر کمتر داده و از اين که عمل را کمتر انجام داده‏ام ناراحتم، و اگر به وظيفه کثير الشّک عمل نکنم باز وسوسه مى‏شوم که چرا به احکام عمل نمى‏کنى؟ آيا مى‏توانم شک را عادى حساب کنم و بنابر احکام شک عمل کنم؟

پاسخ: اگر کثير الشّک شديد به اين که در سه عمل متماثل متوالى شک مشابه کرديد نمى‏توانيد بنابر اظهر حکم کثير الشّک را اجرا نکنيد؛ مگر در امور مطلوبه‏ى مطلقه مثل اذکار و قرائت قرآن.

حواس‏پرتى مأموم

سؤال852. اگر مأموم آن چنان دچار حواس‏پرتى باشد که مثلاً در حال «سمع اللّه‏» نمى‏داند که همراه جماعت رکوع کرده يا نه؛ چگونه بايد عمل کند؟
پاسخ: به جماعت ادامه دهد
انشاءالله عاقبت بخيرشويد.
التماس دعا

ارسال سوال

پربازدیدترین ها