می توان در نفقات غیر واجب، به واجب النفقه، رد مظالم داد؟

متن سوال: 
سلام علیکم سوال ما دفعه ی قبل این بود: شماره استفتاء: PgiMhkt1SXU رهبری در مورد رد مظالم به واجب النفقه گفتند: در غير موارد نفقه‌ی واجب اشکال ندارد. (شماره استفتاء: 529567 - d5e4a52746632774) 1-تعریف نفقات واجب و غیر واجب چیست؟ معیاری بدهید که بتوان بر اساس آن بین این دو فرق گذاشت؟ 2-اگر شخصی نسبت به نفقات واجبه، فقیر نیست، می توان برای نفقه ی غیر واجب مانده بود میتوان به او رد مظالم داد؟ ج1) نفقه واجب شامل خوراک و پوشاک و مسکن به مقدار نیاز می باشد. ج2) اگر فقیر نباشد، صحیح نیست. جواب دو سوال بالا داده نشده است: 1-نفقه ی واجب معلوم است، نفقه ی غیر واجب چیست که در استفتا اول به آن اشاره شده است؟ 2-در استفتا اول گفته شده در غیر نفقه واجب میتوان به واجب النفقه، رد مظالم داد. این یعنی چه؟ یعنی با اینکه نفقه واجب را دارد اما نفقه غیر واجب را ندارد فقیر صدق می کند؟ پاسخ صریح و روشنی می خواهیم.

ج1) نفقات مربوط به زندگی متعارف خود شخص واجب النفقه مثل خوراک و پوشاک و مسکن واجب است. و نفقات مربوط به زندگی دیگری مثل همسر شخص (واجب النفقه) و یا غیر متعارف خود شخص از قبیل ادای دین و مداوای امراض غیر متعارف واجب نیست.
توضیح:
اگر پدر شما که واجب النفقه ی شماست پوشاک لازم داشته باشد این بر شما واجب است که تهیه کنید و این جزو نفقه ی واجب است که بر عهده ی شماست اما اگر پدر شما همسری دارد (که این همسر مادر شما نیست) و در خرج های ضروری او مانده است مثلا پول ندارد برای همسرش لباس تهیه کند در حالیکه بر پدر شما واجب است لباس همسرش را تهیه کند، در این صورت این نفقه دادنش بر شما واجب نیست.
ج2) اگر در رابطه با سایر نیازمندیها فقیر است, دادن ردمظالم مشکلی ندارد.

نوع سوال: 

ارسال سوال

3 + 7 =

پربازدیدترین ها